predmetni nastavnik Ivana Vučinić

Program za rastersku grafiku GIMP http://www.gimp.org/downloads/