"Svi mi moramo imati neki ideal koji će upravljati našim ponašanjem i zadovoljiti nas, ali on nije materijalan, bez obzira da li je vera, umetnost, znanost ili bilo šta drugo,samo je važno da djeluje kao nematerijalna sila." - Nikola Tesla, najveći inovator čovečanstva