Све о завршном испиту

http://www.upis.mpn.gov.rs

Све о начинима пријаве у средње школе на линку испод

http://www.mpn.gov.rs/component/content/category/179-zavrsni-ispit

Листе жеља ученици попуњавају након положеног завршног испита, када већ знају колико су бодова сакупили по разним основама.
Листу треба пажљиво попунити и то тако што се прво уноси образовни профил који би ученик највише желео (у складу са оствареним бодовима). Затим се редом уносе остали образовни профили које ученик жели, од већег ка мањем интересовању.
У листу жеља не треба уносити школе за које ученик нема афинитета, јер би на основу бодова и места жеље на листи ученик могао бити распоређен баш у ту школу.
Шифра образовног профила
Прво се уноси шифра образовног профила. Шифру упишите онако како је написана у конкурсу. Шифра је писана латиницом те је такву и ви морате уписати у листу жеља.
Препоручујемо да добро проверите написану шифру, зато што шифра представља ознаку образовног профила и најзначајнији је податак у електронској обради изражене листе жеља.

Препорука је да ученици листу попуњавају заједно са родитељима. Немојте да попуните листу жеља са мање од 10 школа. Можете навести највише 20 школа.
На дан попуњавања листе жеља, 27. и 28. јуна листе се предају од 8.00 до 15.00 часова.
Треба нагласити да родитељи морају да потпишу листу жеља.
Када будете попуњавали овакву листу жеља водите рачуна о вашем збирном броју бодова и броју бодова који су имали ученици у ранијим школским годинама за одговарајући профил.
Број бодова за упис у средње школе које су имали први и последњи рангирани на листи за упис претходне школске године по градовима
Проверите колико је бодова имао уписани ученик са најмање а колико са највише бодова у профилу који вас интересује.
Погледајте и колико ученика уписује та школа у овој школској години.
Овај податак ће да вам послужи само као смерница у попуњавању листе жеља, јер нико вама не може рећи колико је то бодова потребно ове године за упис у том профилу, јер то зависи од интересовања ученика и њиховог броја бодова.