Izrada  stripa

autori ucenici i predmetni nastavnik Marko Pantić