Kalendar takmičenja za školsku 2019-2020

 Kalendar takmičenja za školsku 2013-2014

Takmičenja učenika osnovnih škola iz matematike

Školsko takmičenje – 01.02.2014.

Opštinsko takmičenje – 01.03.2014.

Okružno takmičenje – 05.04.2014.

Državno takmičenje – 10.05.2014.

Srpska matematička olimpijada – 24.05.2014.

Međunarodno matematičko takmičenje „Kengur bez granica“ 20.03.2014. u 10h – jedinstveno vreme u celoj Evropi.

Takmičenja učenika osnovnih škola iz računarstva

Opštinsko takmičenje – 22.02.2014.

Okružno takmičenje – 29.03.2014.

Državno takmičenje – 26.04.2014.

Srpska informatička olimpijada – 17.05.2014.