Katalog stručnog usavršavanja 2013/2014.

KatalogStrucno(1).pdf KatalogStrucno(1).pdf
Size : 5597.787 Kb
Type : pdf

 - Pravilnik stručnog usavršavanja u ustanovi.

 - Zakon sistema obrazovanja.

ZakonObrazovanja.pdf ZakonObrazovanja.pdf
Size : 465.92 Kb
Type : pdf

 - Zakon o osnovnom obrazovanju.

ZakonOsnovnogObrazovanja.pdf ZakonOsnovnogObrazovanja.pdf
Size : 201.326 Kb
Type : pdf

 - Pravilnik o ocenivanju.

OcenivanjePravilnik.pdf OcenivanjePravilnik.pdf
Size : 365.797 Kb
Type : pdf
ProsekOcena 3.0 sr podesen sablon.xls ProsekOcena 3.0 sr podesen sablon.xls
Size : 0.277 Kb
Type : xls

Globalni plan e-šablon

eGlobalniPlanSablon.doc eGlobalniPlanSablon.doc
Size : 213.5 Kb
Type : doc

Skica časa e-šablon

eSkicaCasa.doc eSkicaCasa.doc
Size : 1914.5 Kb
Type : doc